Podpory rolkowe

Jako dodatkowe uzupełnienie oferty kompensatorów, Emiflex oferuje szeroką gamę podpór rolkowych.

Podpory rolkowe są specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić swobodne przesuwanie umieszczonej na nich rury. Są one produkowane w celu przenoszenia obciążenia ciężkimi rurociągami zaangażowanymi w transport płynów w różnych temperaturach. Zakres temperatur, którym poddawane są rurociągi, ze względu na zmiany temperatury zarówno w otaczającym środowisku, jak i transportowanym płynie, powodują rozszerzenie się rury, tworząc tarcie w każdym z jej punktów podparcia. Podpory rolkowe są zaprojektowane tak, aby zmniejszyć to tarcie, i w zależności od typu, nadają się również do przeciwdziałania potencjalnie szkodliwym skutkom bocznych podmuchów wiatru.
Siły oporu, które w przeciwnym razie byłyby przenoszone na całą konstrukcję, są praktycznie wyeliminowane dzięki wyjątkowo niskiemu współczynnikowi tarcia podpór rolkowych Emiflex.

Typ: OL 40

Zastosowanie

Podpora rolkowa OL 40 nadaje się szczególnie do prowadzenia osiowego rurociągu, ponieważ można go stosować zarówno poziomo, jak i pionowo w stosunku do rury. Ta podpora rolkowa służy do wyeliminowania tarcia wzdłuż podpieranego przez nią orurowania.

Montaż

Podporę łączy się z konstrukcją za pomocą spawania.

Podpora rolkowa OL 40

Typ: OL 60

Zastosowanie

Podpora rolkowa OL 60 nadaje się szczególnie do prowadzenia osiowego rurociągu, ponieważ można go stosować zarówno poziomo, jak i pionowo w stosunku do rury. Ta podpora rolkowa służy do wyeliminowania tarcia wzdłuż podpieranego przez nią orurowania.

Montaż

Podporę łączy się z konstrukcją za pomocą spawania.

Podpora rolkowa OL 60

Typ: OL 100

Zastosowanie

Podpora rolkowa OL 100 nadaje się szczególnie do prowadzenia osiowego rurociągu, ponieważ można go stosować zarówno poziomo, jak i pionowo w stosunku do rury. Ta podpora rolkowa służy do wyeliminowania tarcia wzdłuż podpieranego przez nią orurowania.

Montaż

Podporę łączy się z konstrukcją za pomocą śrub.

Podpora rolkowa OL 100

Typ: OL 150-200

Zastosowanie

Podpora rolkowa OL 150-200 nadaje się szczególnie do prowadzenia osiowego rurociągu, ponieważ może być montowana zarówno poziomo, jak i pionowo w stosunku do rury. Ta podpora rolkowa służy do wyeliminowania tarcia wzdłuż podpieranego przez nią orurowania.

Montaż

Podporę łączy się z konstrukcją za pomocą śrub.

Podpora rolkowa OL 150-200

Typ: OD 50-100

Zastosowanie

Podpora rolkowa OD 50-100 służy do prowadzenia i podtrzymywania rurociągu, a wklęsła forma rolki zapewnia boczne zabezpieczenie. Szczególnie nadaje się do  przenoszenia obciążenia Bocznego, które wynosi do 35% obciążenia pionowego rurociągu.

Montaż

Podporę łączy się z konstrukcją za pomocą śrub.

Podpora rolkowa OD 50-100

Typ: OD 150-200

Zastosowanie

Podpora rolkowa OD 150-200 służy do prowadzenia i podtrzymywania rurociągu, a wklęsła forma rolki zapewnia również boczne zabezpieczenie. Szczególnie nadaje się do  przenoszenia obciążenia bocznego, które wynosi do 35% obciążenia pionowego rurociągu.

Montaż

Podporę łączy się z konstrukcją za pomocą śrub.

Podpora rolkowa OD 150-200

Typ: ODS 50 - 100 - 150 - 200

Zastosowanie

Podpora rolkowa ODS służy do prowadzenia i podtrzymywania rurociągu, a wklęsła forma rolki zapewnia również boczne zabezpieczenie. Umożliwia przesuwanie wzdłużne rurociągu, którego podtrzymuje, a także przesuwanie boczne dzięki konstrukcji z dłuższym sworzniem w stosunku do typu OD. Ta podpora jest idealna do rurociągów narażonych na działanie wiatru. Jest to szczególnie odpowiednie do przenoszenia obciążenia bocznego, które wynosi do 35% obciążenia pionowego wywieranego przez rurociąg.

Montaż

Podporę łączy się z konstrukcją za pomocą śrub.

Podpora rolkowa ODS 50 - 100 - 150 - 200

Typ: OS 60 - 65 - 75 - 100 - 120

Zastosowanie

Podpora rolkowa OS została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić podparcie i umożliwić przesuwanie wzdłużne izolowanych rurociągów. Może być również stosowana do rurociągów nieizolowanych, aby bardziej zmniejszyć tarcie rurociągu w obszarze kontaktu z rolką.
Podpora musi być zamontowana razem ze wspornikiem
siodłowym (typ SL), na którym opiera się rurociąg, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu rolki wspornika z izolacją.

Montaż

Podporę łączy się z konstrukcją za pomocą śrub.

Podpora rolkowa OS 60 - 65 - 75 - 100 - 120

Typ: OSS 60 - 75 -100 - 120

Zastosowanie

Podpora rolkowa OS została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić podparcie i umożliwić przesuwanie izolowanych rurociągów. W odróżnieniu od typu OS, podpora OSS umożliwia zarówno przesuwanie wzdłużne, jak i boczne. Może być również stosowana do rurociągów nieizolowanych, aby jeszcze bardziej zmniejszyć tarcie rurociągu w obszarze stykającym się z rolką. Podpora musi być zainstalowana razem ze wspornikiem siodłowym (typ SL), na którym spoczywa rurociąg, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu pomiędzy rolkami wspornika a izolacją.

Montaż

Podporę łączy się z konstrukcją za pomocą śrub.

Podpora rolkowa OSS 60 - 75 -100 - 120

Typ: SL 10 - 20 - 30 - 40

Zastosowanie

Wspornik siodłowy SL jest elementem nośnym dla izolowanych rurociągów, ale może być również stosowany do rurociągów nieizolowanych, aby jeszcze bardziej zmniejszyć tarcie rurociągu w strefie ślizgowej. Specjalnie zaprojektowany do łączenia z podporą rolkową typu OS lub OSS, gwarantuje prawidłowy montaż rurociągu, ponieważ zapobiega kontaktowi rolki z orurowaniem.

Montaż

Podporę łączy się z konstrukcją za pomocą śrub.

Podpora SL 10 - 20 - 30 - 40

Typ: OC 0 - 2 - 4 - 6 - 8 -10

Zastosowanie

Podpora rolkowa OC nadaje się szczególnie do prowadzenia osiowego rur. Może być montowana zarówno poziomo, jak i pionowo w stosunku do rury, co pozwala wyeliminować tarcie rurociągu, jaki podtrzymuje. Ten rodzaj podpory jest zbudowany z zamkniętą klatką.

Montaż

Podporę łączy się z konstrukcją za pomocą śrub.

Podpora rolkowa OC 0 - 2 - 4 - 6 - 8 -10

Typ: OMS 2 - 4 - 6 - 8

Zastosowanie

Podpora rolkowa OMS służy do prowadzenia i podtrzymywania rurociągu, a wklęsła forma rolki zapewnia również boczne zabezpieczenie. Umożliwia wzdłużne przesuwanie rurociągu, który podtrzymuje, a także boczne, dzięki konstrukcji z dłuższym sworzniem. Ta podpora jest idealna dla rurociągów narażonych na działanie wiatru. Szczególnie nadaje się do przenoszenia obciążenia bocznego, które wynosi do 35% obciążenia pionowego wywieranego przez rurociąg.

Montaż

Podporę łączy się z konstrukcją za pomocą śrub.

Podpora rolkowa OMS 2 - 4 - 6 - 8

Zapytaj o produkt

Uzupełnij poniższe pola aby uzyskać wycenę.

Zapytaj o produkt